Active circuits are highlighted

JAPAN

Aida (TI Circuit)

Asan

Autopolis

Central Circuit

Chokuiri (Naoiri)

Ebisu

Fuji

Funabashi

Hokkaido

Inagawa

Kyushu

Mine (Nishinihon)

Motegi

Nakayama

Nasu

Nihonkai Maze

Nishi Sendai (Hiland Raceway)

Sugo

Suzuka

Tokachi

Tsukuba

 

PROVING GROUNDS & TEST TRACKS

Fukuroi

Jari

Tochigi